Αληφραγκής Μηνάς

  • Χειρουργός ορθοπεδικός, Τραυματιολόγος
  • π. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμούπολης
  • π. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου (ΔΕΥΑΣ)

Αληφραγκής Μηνάς