Ρούσσος Ισίδωρος (Ρίκος)

Ρούσσος Ισίδωρος (Ρίκος)