Υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Άνω Σύρου

Υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ερμούπολης

Υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ποσειδωνίας

Υποψήφιοι σύμβουλοι Κοινότητας Άνω Σύρου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Κοινότητας Βάρης

Υποψήφιοι σύμβουλοι Κοινότητας Γαλησσά

Υποψήφιοι σύμβουλοι Κοινότητας Ερμούπολης

Υποψήφιοι σύμβουλοι Κοινότητας Μάννα

Υποψήφιοι σύμβουλοι Κοινότητας Πάγου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Κοινότητας Ποσειδωνίας

Υποψήφιοι σύμβουλοι Κοινότητας Φοίνικα

Υποψήφια Σύμβουλος Κοινότητας Χρουσσών